Generelle Betingelser

Vinduspuss — definisjon

Dersom ikke annet er spesifisert, omfatter tilbudet kun vinduer i yttervegg, ikke innvendige skillevegger, rekkverksglass eller takvinduer. Ugjennomsiktige fasade­glass og dekorplater er heller ikke inkludert. Vinduspuss er definert som rengjøring av glassflaten. Rengjøring av karmer og profiler er ikke inkludert uten at dette er spesifisert. Vannsøl som følge av vinduspuss vil bli tørket opp. Pga. HMS unngås stige så langt som mulig. Dersom stige må brukes, skal dette være spesi­fisert i tilbudet. Vinduspuss utføres hele året, også under lite ideelle værforhold. Ordre­tidspunktet er omtrentlig dersom ikke annet er avtalt.

Temporære tillegg vinduspuss

Dersom det er betongsøl, merkelapper, maling etc., kan det være nødvendig med bruk av vindus­skrape.Estimert kostnadsramme avtales da på forhånd.Noen ganger er det alkalieskader på vinduer. Slike vinduer må spesialbehandles. Estimert kostnads­ramme avtales da på forhånd.

Rentvannsystem

Ved å rense og avionisere vannet får man en effektiv og miljøvennlig rengjøringsmetode for glass og fasade. Sammen med mekanisk bearbeiding med børste og vannbærende teleskopstang kan man rengjøre alle overflater uten bruk av kjemikalier eller vindusnal.Når vi finner det hensiktsmessig, bruker vi dette systemet på fasader og glass.

Fasadevask

Fasadevask defineres som skånsom spyling av fasaden med varmt vann under høytrykk.Alle vinduer og ventiler skal være lukket når arbeidet utføres.Elite Vinduspuss tar ikke ansvar for lekkasjer som skyldes mangelfull byggeteknisk standard.

Temporære tillegg fasadevask

Bruk av kjemikalier, børste, turbodyse eller lanse­skjæring av fasaden er ikke inkludert med mindre dette er spesifisert i tilbudet.Estimert kostnadsramme avtales da på forhånd.

Persiennevask

Persiennevask defineres som skånsom spyling av persienner med høytrykksmaskin. Bruk av børster og kjemikalier skal avtales på forhånd og vil eventuelt medføre en merkostnad. Alle vinduer og ventiler skal være lukket når arbeidet utføres. Elite Vinduspuss tar ikke ansvar for lekkasjer som skyldes mangelfull byggeteknisk standard.Elite Vinduspuss tar heller ikke ansvar for skader på persienner som skyldes dårlig teknisk forfatning.

Rens av takrenner

Rens av takrenner inkluderer at de horisontale takrennene rengjøres for hånd fra stige; eller med en støv-, slam-, og blad-suger med teleskop fra bakken med mindre noe annet er spesifisert i tilbudet. Høytrykksspyling av takrennene eller spyling/åpning av nedløp til de vertikale rennene ved for eksempel en fortetning er ikke inkludert i en vanlig rens av takrenner, men kan bestilles ekstra. Det renses allikevel grundig rundt nedløp spesielt. Åpning av stakeluker, avløp og rens av nedløpsrør skal også spesifiseres i tilbudet og er ikke inkludert i en standard rens av takrenner. Det vil bli gitt beskjed dersom nedløp blir blokkert slik at tiltak for å rette dette kan vurderes.

Endring av priser

Prisene vil bli regulert ca. juli hvert år for oppdrag eldre enn 1. januar samme år.Dersom kunden ønsker å endre intervall på arbeidet kan dette medføre prisendring.Våre priser er basert på samordning av flest mulig oppdrag i samme geografiske område.Utkjøring til spesielle tidspunkt vil vanligvis utløse et tillegg i prisen.Det forutsettes at arbeidet kan gjøres uten avbrudd. Avbrudd utløser tillegg.

Fremkommelighet

Det forventes rimelig fremkommelighet til vinduene både utvendig og innvendig. Dersom adkomst til vinduene ikke er mulig, vil de ikke bli pusset.Rydding er ikke inkludert og vil normalt utløse et tillegg i prisen dersom dette ønskes utført av oss.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner må skje så snart som mulig og senest innen en uke.Ved uberettiget reklamasjon vil medgått tid bli fakturert.

Standard betalingsbetingelser

Standard betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato.Manglende betaling belastes med purregebyr etter gjeldene satser.Faktura sendes primært som elektronisk PDF med e-post. Papirfaktura belastes med et gebyr. Følgende kan velges:EHF (kun for bedrifter), E-faktura (bestilles i kundens nettbank).Avtalegiro kan også bestilles i kundens nettbank. Papirfaktura med giroblankett bestilles hos elite@elite.no

Konfidensialitet

Våre medarbeidere har forpliktet seg til konfidensialitet når det gjelder alt de får kjennskap til hos våre kunder.

Oppsigelse

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.Elite Vinduspuss trenger inntil en ukes oppsigelsestid.

HMS-kurs og lignende

Dersom det kreves særskilte HMS-kurs, adgangskurs, prosedyrer eller lignende for utførelse av oppdraget vil dette tilleggsfaktureres.

kom i Kontakt med oss

Klar til puss?