EN HYGGELIG OG VASKEEKTE VINDUSPUSSER

Om oss

Vår historie

Gründer Øysten Fremstad begynte å pusse vinduer på deltid i 1975. I dag er Elite Vinduspuss et solid selskap med 60 vinduspussere som utfører over 40 000 oppdrag fordelt på mer enn 11 500 adresser. Elite Vinduspuss utfører alt av fasaderengjøring  i Oslo, Viken, Agder, Rogaland og Bergen. Kundene er alt fra store bedrifter til privatpersoner med en liten leilighet.

Vi har vokst mye de siste årene, og vi tror den gode utviklingen blant annet skyldes:
  • Stabile medarbeidere
  • Hyggelige og omgjengelige vinduspussere
  • De mest effektive teknikker og verktøy
  • Kommer når vi skal
  • Konkurransedyktige priser
  • Spesiallaget programvare for effektiv administrering

Et serviceyrke som vinduspuss er personavhengig. Vi får stadig signaler fra kundene våre om at de setter pris på å ha den samme vinduspusseren. Vinduspusserne kjenner derfor sine kunder og deres ønsker. Reklamasjoner er heldigvis en sjeldenhet.

få pristilbud
MÅL OG POLITIKK

Kvalitetspolitikk

Elite Vinduspuss er landets største bedrift innenfor nisjebransjen vinduspuss og fasadevask. For å holde en slik posisjon forplikter vi oss til å oppfylle alle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem. Vi skal kunne betjene små private kunder såvel som store og kjempestore kunder til alles tilfredshet.

Vi skal være markedsorienterte, ryddige og ordentlige og ha kunnskaper om kundens behov ved å lytte til deres meninger og ta hensyn til disse. Vi vil være best i klassen og har utviklet et svært velfungerende styringssystem. Sammen med motiverte og dedikerte ledere og medarbeidere har vi alle forutsetninger for å lykkes. Ansatte skal planmessig få opplæring innen sine arbeids­områder slik at deres kompetanse gjør dem i stand til å ivareta nåværende og nye oppgaver i takt med markedsutviklingen.

Organisasjon, teknologi og materiell skal være tilpasset kundens behov med tjenester av høy kvalitet. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

MÅL OG POLITIKK

Miljøpolitikk

Elite Vinduspuss forplikter seg til kontinuerlig fokus på forbedring av sitt miljøsystem og forebygge forurensing. Vi skal ha en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker. Miljøsystemet er en integrert del av bedriftens komplette styringssystem.

Vi skal begrense negativ påvirkning av det ytre miljø til et minimum. Dette gjøres ved i størst mulig grad å velge kjemikaliefri rengjøring, eventuelt med mest mulig harmløse rengjøringsmidler. Vi fremmer i denne forbindelsen bruk av rentvann (avionisert vann) som vi er størst på i Norge.

Vi er en av få i vår bransje som har ISO sertifiseringene 9001:2015 og 14001

"Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående aktuelle miljøaspekter."
-Daglig leder Øysten Fremstad

Hovedkontor

Administrasjon, regnskap, fakturering
90 54 44 44elite@elite.no
Lagerveien 23, 4033 Stavanger

Oslo

Viken, Oslo, Vestfold og Telemark
90 54 44 44oslo@elite.no
Gimleveien 12, 0265 Oslo

Bergen

Vestland fra Mongstad og sørover
90 54 44 44bergen@elite.no
Damsgårdsveien 92, 5058 Bergen

Haugesund

Nord-Rogaland og Sunnhordaland
90 54 44 44haugesund@elite.no
Nordalvegen 12, 4250 Kopervik

kom i Kontakt med oss

Klar til puss?